09 de març 2006

Sobre el PTSEC

El passat divendres 3 de març vam ser convocats a la Direcció General de Comerç per a ser informats de l’elaboració del PTSEC (Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials)

La intenció del Departament és posar-ho a informació pública cap a mitjans d’aquest més de març. En principi res a dir, correspon al departament fer el Pla. Ara bé, no seria sobrer que des de la Direcció General s’arribés a pactes i acords amb els altres departaments implicats.

És veritat que PTOP o Economia, segons la Llei, han de fer un informe preceptiu, però no vinculant. En qualsevol cas, sembla lògic pensar que l’acció de Govern ha de ser coordinada i concertada, per això no s’entendria el tirar endavant el mencionat Pla sense assolir un ampli acord en el si del Govern.

CARTA ABIERTA A UN INDEPE

Apreciado Fulano de tal: Cientos de miles de personas -entre los que me incluyo-, durante más de cinco años, hemos sido asediados con f...