27 de setembre 2005

ELS EQUIPAMENTS COMERCIALS I EL DRET A ESCOLLIR

Molt aviat al Parlament de Catalunya es constituirà la ponència que ha de treballar la nova Llei d’Equipaments Comercials. La nostra intenció és que estigui enllestida i sigui aprovada als vols de Nadal. D’aquesta forma, seria possible aprovar a principis d’any el PTSEC (Pla Territorial Sectorial de Equipaments Comercials) i tenir el sector, pel que fa a la normativa, totalment normalitzat quan arribi la primavera.

És cert que la Llei vigent (17/2000 de 29 de desembre) va ser aprovada amb un ampli consens tant a l’àmbit parlamentari com pel que fa al sector de la distribució. I val a dir que ha estat un instrument útil i valuós en la seva aplicació. Ara bé, el comerç, com gairebé tot, està sotmès a una evolució constant i permanent. Això ens porta a modificar i adaptar les eines de que disposem a les noves realitats; no fer-ho, com alguns voldrien, seria, a més a més d’una irresponsabilitat, una forma clara d’erosionar i començar a desmuntar el model de ciutat compacta, complexa i alhora socialment cohesionada que entre tots hem desenvolupat. I és clar, nosaltres això no ho farem.

Els darrers anys s’han caracteritzat en el comerç per haver realitzat una profunda transformació. Els establiments minoristes han afrontat una important renovació a causa d’haver aparegut nous formats comercials, doncs s’han incrementat les superfícies dels establiments, han desaparegut algunes especialitats i n’han aparegut d’altres de noves.

Per altra banda ha proliferat la transformació de carrers, parcs, centres, i eixos comercials. Tot això ha contribuït de manera decisiva juntament amb l’increment de la capacitat de compra i el canvi d’hàbits dels consumidors a portar-nos a un estadi gairebé desconegut, per a nosaltres, del mon de la distribució.


Amb aquest nou escenari, estem convençuts que aquesta llei serà útil per a potenciar i protegir l’estructura territorial, els interessos dels consumidors i l’equilibri entre formats, però no només això. També ens volem ajustar a les indicacions fetes des de l’U.E. i als compromisos adquirits per la Generalitat en el sentit d’evitar les restriccions injustificades a l’hora de dur a terme determinades implantacions. Per aquests motius en l’atorgament de llicències s’ha volgut excloure qualsevol criteri que pogués retallar el dret a la llibertat d’establiments garantida per l’article 43 del tractat de la CE, o bé pogués portar inseguretat jurídica als sol·licitants,

Partint d’aquests eixos bàsics, volem fer una llei que preservi el model de ciutat europea, on el comerç desenvolupa un paper cabdal per a que les ciutats, pobles i viles siguin convivencials, vitals i segures. Amb aquest model garantim que la gent que no vulgui, o no pugui desplaçar-se, pot fer les seves compres, siguin de consum quotidià o no, sense cap problema. Però no tan sols això, que no és poc. Volem evitar la mobilitat innecessària i la sobrecàrrega de les infraestructures. Per aquesta raó, fem una aposta valent i propiciem que el comerç s’instal·li en xarxes i zones urbanes consolidades. Som conscients de que això és arriscat, sabem que si no es planifica molt bé pot generar altre tipus de problema, com ara la càrrega i descàrrega, manca d’aparcaments, etc. Malgrat això, val la pena arriscar. Amb un bona acció d’estudi i planejament previs, aquests riscos són subsanables i en contra partida les avantatges que es poden assolir, de tota mena, però principalment socials, són d’un ordre molt superior.

El garantir la llibertat d’elecció dels consumidors ha estat, sens dubte, un dels trets inspiradors d’aquesta iniciativa legislativa. Per això hem volgut donar un tractament diferenciat a cada sector, per aconseguir una implantació equilibrada al servei dels ciutadans.

Després, una vegada aprovada aquesta llei, un nou PTSEC planificarà com posar a l’abast dels consumidors una oferta diversa i plural, alhora que permetrà el creixement allà on sigui necessari i justificat per donar més i millor servei als ciutadans. Sense perdre de vista no tan sols l’oferta en un determinat municipi, sinó també, l’impacte d’aquesta oferta en els municipis veïns.

Per altra banda s’ha decidit allargar la vigència de l’esmentat PTSEC a sis anys en lloc de a quatre com fins ara, perquè s’entén que aquest temps donava poc marge per garantir un marc estable per un desenvolupament sostingut i desitjable del comerç.

En definitiva, nosaltres estem per un comerç eficaç, eficient i competitiu. No tan sols pel necessari aprovisionament dels ciutadans, sinó per les aportacions socials, econòmiques i com a mitjà galvanizador de les ciutats com ja s’ha posat de manifest.

És per això que ara, quan es constitueix la ponència del Parlament que ha de donar forma definitiva al projecte de Llei que sobre equipaments comercials ens ha fet arribar el Govern, volem fer una crida a l’oposició política, a la gent del comerç i el seu entorn per a que facin les seves aportacions i ens facin saber el seu parer en tot això perquè, així, tots hi sortirem guanyant. La nova llei ha de ser de tots i per tots, només d’aquesta manera podrem gaudir d’un comerç desitjable en termes socials, econòmicament viable i sostenible en termes medi ambientals.

Aquesta, entenem, que és la millor manera de posar a l’abast del consumidor (és a dir: ciutadà) totes les ofertes i formats disponibles. Ell té el dret a escollir.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS, LA INCUESTIONABLE EQUIDISTANCIA

De todos los desbarajustes, ataques indiscriminados y absurdos a la convivencia que se están perpetrando en las últimas semanas a la con...