18 de juny 2009

EN LA BUENA DIRECCIÓN


Dies enrere es van fer públics els resultats de L'Enquesta de Qualitat i Condicions de Vida de la Ciutat que es troba inclosa dins del Pla d’Estudis Sociològics 2008-2011, i es realitza cada quatre anys. Aquesta enquesta, que recull les opinions de barcelonins i barcelonines majors de 16 anys, valora la qualitat de les condicions de vida a la ciutat.

Són preguntes sobre qüestions prou importants i un treball de camp fet amb molt de rigor que val la pena publicitar. Veiem:

El 96% dels barcelonins i barcelonines valoren positivament viure a Barcelona.
I les persones enquestades puntuen amb un clar notable (7,6) la satisfacció de viure a la ciutat.
D’altra banda, l’enquesta també ens mostra que la ciutadania, igual que està satisfeta de viure a la ciutat, també és exigent.
Augmenta la valoració de tots els aspectes relacionats amb la qualitat de vida (seguretat, serveis sanitaris i educatius, atenció a les persones, urbanisme, neteja, vida ciutadana, cultura i lleure), excepte les oportunitats de treball i negoci, que baixa dues dècimes, cosa explicable per la situació de crisi en què ens trobem.
La valoració de la neteja aprova i millora, pel que fa a l’enquesta de fa 4 anys. Baixa 6 punts el percentatge,reclamen millores sobre la recollida de brossa.
La valoració sobre la facilitat per desplaçar-se a la ciutat millora en tots els modes de transport. Es constata l’increment en l’ús de la xarxa de transports suburbans i l’autobús, mentre que baixa el cotxe i la moto.
Es valora de forma positiva la ciutat com a espai de formació i oportunitats: Millora la percepció sobre l’oferta formativa, l’accés a la informació d’oportunitats laborals i el suport a l’ocupació.
Els ciutadans aproven les possibilitats de negoci que ofereix la ciutat de Barcelona, especialment per la seva situació geogràfica, la promoció exterior, les xarxes de comunicació i l’accés a les noves tecnologies.

La gran majoria d’indicadors milloren respecte el 2004.

El treball que s’ha fet des de l’Ajuntament es veu reflectit en la percepció ciutadana: els barcelonins i barcelonines estan satisfets de viure a Barcelona.
El govern ha valorat com a positius els resultats de l’enquesta. Però, igual que la ciutadania, el govern també és exigent: cal continuar treballant a ple rendiment i no conformar-s’hi.
Barcelona és percebuda per la ciutadania com una ciutat d’oportunitats, que millora i aprova en la neteja, el manteniment, i els seus serveis.

Aquesta és la valoració que els barcelonins i barcelonines fan de la seva ciutat. Mentrestant alguns s’enroquen i ens volen fer creure que tot va malament i encara anirà pitjor. Pobrets! Que els déus els conservin la vista i la seva visió de futur.


Bernardo Fernández
Publicat a e-noticies.com 17/06/09.

40 AÑOS DESPUÉS

Los días 15 y 16 de julio de 1978 se celebró en Barcelona el Congreso constituyente del que saldría el Partit del Socialistes de Catalun...