13 de gener 2010

PRESSUPOSTOS SOCILAS


El passat dia 23 de desembre es van aprovar en el Plenari del Consell Municipal, els pressupostos per enguany de l’Ajuntament de Barcelona.

El pressupost manté l’aposta d’esquerres per a l’atenció a les persones i la promoció econòmica, així com també l’esforç inversor per fer front a la crisi. Per altra banda, els impostos i taxes han estat congelats pel 2010.

El Govern i el Grup Municipal d’ERC van acordar incrementar la inversió prevista en l’aprovació inicial i incorporar una major dotació pressupostària en compra de sòl, sostre i rehabilitació, en habitatge protegit, en despesa vinculada a comerç i promoció econòmica i en aspectes relacionats amb el teixit social.

Barcelona invertirà l’any que ve fins a 836 milions d’euros. La inversió municipal ha previst 35 milions més que els recollits en l’aprovació inicial del pressupost. Aquest creixement del pressupost d’inversió forma part dels acords que s’han establert amb el Grup Municipal d’ERC. A més d’aquesta inversió municipal, cal sumar els 140 milions que aportarà el Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local i la inversió que realitzaran el Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH) i l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals (BSM).

Amb aquest pressupost Barcelona té un potent instrument de resposta davant de la crisi. S’ha fet una gran aposta per contribuir a dinamitzar l’economia, generar ocupació, millorar l’espai públic en tots els barris de la ciutat i atendre els ciutadans, especialment aquells col·lectius més vulnerables en una situació de crisi com l’actual.

Com ja s’ha dit abans l’Ajuntament ha optat per la congelació dels impostos i taxes municipals. Aquesta és, sens dubte, una mesura de coherència i resposta a la crisi que estem vivint en els darrers temps.

També s’han contemplat: compra de sòl, sostre i rehabilitació; habitatge protegit; incubadora d’empreses 22@; cultura popular, esport base, promoció del comerç, captació de talent, i foment de l’ocupació i el coneixement.

Amb aquests pressupostos es fa palesa l’aposta per a l’equilibri territorial, la igualtat d’oportunitats i la justícia social. I, en moments de crisi, com va dir l’alcalde Hereu cal blindar les polítiques socials. Aquests pressupostos garanteixen aquest blindatge.


Bernardo Fernández
Publicat a e-noticies 08/01/10

40 AÑOS DESPUÉS

Los días 15 y 16 de julio de 1978 se celebró en Barcelona el Congreso constituyente del que saldría el Partit del Socialistes de Catalun...